வெளி நாட்டு வாழ்வின் சோதனையும் சாதனையும் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் தஃவா நிலையம்
நாள் :23-01-2016 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *