ஷஃபான் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டியவைகள் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
மெளலவி, யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
29 மே 2014 வியாழக்கிழ‌மை
மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=_hoWWkQsftw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *