ஷம்சுதீன் காஸிமியின் ஆய்வுகளும் மார்க்க தீர்ப்புகளும் (v)

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :13-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

[youtube id=4XMPrzLKSlQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *