ஷஹாபியப் பெண்கள்(வீடியோ)

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் வளர்ச்சியில் ஷஹாபாக்களின் பங்கு மகத்தானதாகும். அவர்களின் எண்ணமும் செயலும் அல்லாஹ்வின் பொருத்தத்தை பெற்றுத்தரும் அளவிற்கு பெரும்பங்காற்றியது. இத்தகைய நல்லறங்களில் ஆண்கள் எந்த அளவிற்கு பங்காற்றினார்களோ அதற்க்கு இணையாக பெண்களும் இந்த மார்கத்திற்காக தங்களை தியாகம் செய்தார்கள். ஷஹாபிகளான ஆண்கள் பங்காற்றியதைப்போலவே பெண் ஷஹாபிகளும் பங்காற்றினார்கள். அத்தகைய பெண் ஷஹாபிகளைப்பற்றிய செய்திகளை அறிய… தொடர்ந்து பார்க்க.. வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் இஸ்மாயில் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை.

 [youtube id=OybOvDsNksk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *