ஷியாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப்பார்வை

ஷியாக்கள் என்றால் யார்? அவர்களின் தெளிவான வரலாறு மற்றும் அவர்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகியவற்றை தெளிவாக விளக்கும் ஓர் அரிய ஆய்வு. ஓவ்வொரு முஸ்லிமும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய விஷயங்களை உள்ளடக்கிய அருமையான உரை
வழங்கியவர்: மௌலவி. முஹம்மது மன்சூர் மதனி, அழைப்பாளர், இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் (ஐஸிஸி), தம்மாம், சஊதி அரேபியா
நாள்: 24-02-2012 – வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

 [youtube id=6C2FlfSJUXc]