ஷைஹுல் இஸ்லாம் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மவ்லவி மஸூத் ஸலஃபி – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 27 ஏப்ரல் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: ICC தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *