ஸஜ்தாவின் உயர்வும் உன்னதமும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மெளலவி ஷரீஃப் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 05 மே 2016 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *