ஸலஃபுகளும் நவீன கொள்கைகளும் (v)

ஜமியத்துல் குர் ஆன் வ அல்-ஹதீஸ் வழங்கிய
இஸ்லாமிய எழுச்சி மாநாடு
சிறப்புரை: அப்துல் கதர் மதனீ, அழைப்பாளர், தமிழகம்.
நாள்: 12 அக்டோபர் 2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை
இடம்: தவ்ஹீத் பள்ளி வளாகம், கன்னியாகுமரி, தமிழகம்.

[youtube id=M92UXfF13Z4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *