ஸலஃப்களுடைய கல்வியின் சிறப்பு Part-2 (வீடியோ)

இமாம் இப்னு ரஜப் ஹன்பலி (ரஹ்) அவர்களின் நூல் விளக்கம்

பிறப்பு: ஹிஜ்ரி 736 – இறப்பு: 795 ஹிஜ்ரி

வழங்கியவர்: முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காஸிமி, சென்னை.

நாள்: ஜுலை 11, 2010.

[youtube id=Zx5b_INcXHQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *