ஸஹருக்கு பாங்கு சொல்லப்படும்போது சாப்பிடுவதன் சட்டம் என்ன?

வழங்கியவர்: அப்பாஸ் அலீ MISC
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 19 ஜூன் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=eFcdxTt5QuY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *