ஸுன்னாவின் அவசியம் (வீடியோ)

நபிவழி என்பது ஒவ்வொரு முஃமினுக்கும் கட்டாயக் கடமையாகும். நபிவழியைப் பின்பற்றினால் மட்டுமே அல்லாஹ்வின் உவப்பை பெறமுடியும். நபிவழிக்கு மாற்றமான ஒவ்வொன்றும் நரகத்தின் வழிகளே. வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் நவ்ஷாத் கஃபூரி, IDGC  தஃவா நிலையம், சவுதி அரேபியா. நாள்: 04  ஜுலை 2013 வியாழக்கிழமை.

[youtube id=n-UUZ_vJhXs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *