ஹிஜாப் பெண்ணுக்கு உயர்வாகும் (வீடியோ)

பெண்களின் ஆடைமுறை என்பது அவர்களின் கலாசாரம், நாகரீகம், ஒழுக்க மாண்பு போன்ற எண்ணற்ற விஷயங்களை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களின் ஆடை குறைப்புதான் அவர்களுடைய நாகரீகத்தையும், கலாசாரத்தையும் பிரதிபளிப்பதைபோன்று ஒரு மாயை பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆடை குறைப்பு ஆபாசங்கள்தான் எத்தனையோ பாலியல் குற்றங்களுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது. பெண் சுதந்திரம் என்பதும் பெண்ணிய எழுச்சி என்பதும் ஆடை குறைப்பால் வந்துவிடாது. ஒரு பெண் தன்னை முழுமையாக மறைத்தவளாக நடமாடும்போது மட்டுமே இந்த சமுதாயத்தின் பார்வை மிகவும் கண்ணியமானதாகவும், அப்பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும். இதற்குத்தான் இஸ்லாம் ஹிஜாப் அணியுமாறு பெண்களை வலியுறுத்துகிறது. அதன் சட்டங்களை அறிய… (தொடர்க…)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர்  ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்கோபார். சவுதி அரேபியா

 [youtube id=v8vEiafxEOk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *