ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் – 5 (v)

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்
தொடர் வகுப்பு – 5
வழங்குபவர்: மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள்: 18:08:2014. திங்கட்கிழமை.
இடம் : ராக்கா சாமி துகைர் ஹால், அல்கோபர் , சவுதி அரேபியா.

[youtube id=wWNI2QuyDXM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *