18 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – தலைமையுரை

18 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – தலைமையுரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 15 ஏப்ரல் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *