இறையில்லங்களின் கண்ணியம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 07 நவம்பர் 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இரவு இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=6n2HY0SP0mg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *