மசூத் ஸலஃபி

நபிகளாரின் மருத்துவம் ஓர் அறிமுகம் (v)

வழங்கியவர்: மவ்லவி மஸூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 26 அக்டோபர் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா ஆடியோவை கேட்க / டவுன்லோட் செய்ய Click to Download ஆடியோ: நபிகளாரின் மருத்துவம் ஓர் அறிமுகம்.mp3

Read More »

ஷைஹுல் இஸ்லாம் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மவ்லவி மஸூத் ஸலஃபி – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 27 ஏப்ரல் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: ICC தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Read More »

ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் – 2 of 2 (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி மஸூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள் : 09 மார்ச் 2017 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »

ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் 1 of 2 (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி மஸூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள் : 02 மார்ச் 2017 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »

தீய பழக்கங்களை மாற்றிக்கொள்வோம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி மஸூத் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா, – நாள்: 10-02-201 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Read More »