சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ

அழைப்பாளர்களும் அழைப்பின் வழிமுறையும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா – நாள்: 11 ஆகஸ்டு 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »

அழைப்புப் பணியின் அடிப்படைகள் 3 of 3 (வீடியோ)

அழைப்புப் பணிக்கான சிறப்பு மார்க்க வகுப்பு வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா. நாள் : 11-03-2014 இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலையம். [youtube id=-ABtgIioG4c]

Read More »

அழைப்புப் பணியின் அடிப்படைகள் 2 of 3 (வீடியோ)

அழைப்புப் பணிக்கான சிறப்பு மார்க்க வகுப்பு வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா. நாள் : 10-03-2014 திங்கள்கிழமை இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலையம். [youtube id=zjUD80AHbOo]

Read More »