இஸ்லாமிய மாநாடு

ஒருநாள் மாநாடு – தலைமையுரை – நன்றியுரை (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு தலைமையுரை: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலைய‌ம் நன்றியுரை: சகோ-ஸமீருல் ஹஸன், தலைமை தஃவா உதவியாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Read More »

கொள்கையை பாதுகாப்போம் – ஒருநாள் மாநாடு (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – மூன்றாம் அமர்வு : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இந்தியா – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Read More »

சுன்னாவுக்கும் பித்ஆவுக்கும் இடையிலான போராட்டம் – ஒருநாள் மாநாடு (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – மூன்றாம் அமர்வு : மவ்லவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Read More »

முன்மாதிரி முஸ்லிம் குடும்பம் – ஒருநாள் மாநாடு (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – இரண்டாவது அமர்வு : மவ்லவி சையது அலீ ஃபைஜி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம் – இந்தியா – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Read More »

துஆவும் அதன் பிரதலிப்பும் – ஒருநாள் மாநாடு (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – இரண்டாம் உரை : மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம் ஆடியோவை கேட்க மற்றும் டவுன்லோட் செய்ய‌:⇓ Click to Download ஆடியோ: துஆவும் அதன் பிரதலிப்பும்

Read More »