இஸ்லாம் அறிமுகம்

உன்னை நான் சந்தித்தேன்

அன்பார்ந்தவர்களே ! தங்களை இக்கையேட்டின் வழியாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். இம்மகிழ்வோடு, தங்களை தேடிவந்து சந்திப்பதன் நோக்கம் இதுதான் என்பதையும் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம். நாம் ஒரே மண்னை தாயகமாகவும், ஒரே மொழியை தாய் மொழியாகவும் கொண்டவர்களாக வாழ்ந்து வருகிறோம். இதில் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதும், ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்வதும் நமது சமுதாய ஒற்றுமைக்கு வளம் சேர்க்கும் என உறுதியாக நம்புகிறோம். உலகில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் மொழி, இனம், மதம், கலாச்சாரம் இப்படி எண்ணற்ற விசயங்களில் தங்களுக்கென ஓர் தனியான வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றி ...

Read More »

[3-3] முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் (v)

முத்தஆவின்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 23-9-2017 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா. Click to Download ஆடியோ: முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் 3-3.mp3

Read More »

[2-3] முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் (v)

முத்தஆவின்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 23-9-2017 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா. Click to Download ஆடியோ: முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் 2-3.mp3

Read More »

[1-3] முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் (v)

முத்தஆவின்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 23-9-2017 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா. Click to Download ஆடியோ: முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் 1-3.mp3

Read More »