தஜ்ஜால்

தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [4-5]

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 30-7-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »

தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [3-5]

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 04-6-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாக (மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் – தொடர் 6)

Read More »

தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [2-5]

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி – அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 22 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

Read More »