வீடியோ

மகிழ்வோம் – மகிழ்விப்போம் (v)

ரமளான் – ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – மவ்லவி அப்பாஸ் அலீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 08 ஜூன் 2018 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

நகைக்கான ஜக்காத் ஒவ்வொரு வருடமும் கொடுக்க வேண்டுமா? (v)

நகைகளுக்கு ஒருவருடம் பூர்த்தியானவுடன் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு நேரடியான ஹதீஸ்கள் ஏதேனும் உண்டா ? ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

இரவுத்தொழுகை வாழ்வின் முழுமைக்கும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அப்துல்வதூத் ஜிப்ரீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

சமூக மாற்றத்தை நோக்கி … (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

இரவு வணக்கமும் – இறை நெருக்கமும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அப்துல்வதூத் ஜிப்ரீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »