அமல்களைப் பாதுகாப்போம் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி-எஸ்.கே.எஸ். கேம்ப் – வழங்கியவர் : மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – 07 ஜூன் 2018 வியாழன் இரவு – எஸ்.கே.எஸ் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

மகிழ்வோம் – மகிழ்விப்போம் (v)

ரமளான் – ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – மவ்லவி அப்பாஸ் அலீ , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 08 ஜூன் 2018 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

இஃதிகாஃப் இருப்பதற்கான குறைந்தபட்ச கால அளவு என்ன ?

ரமளான் – ஜும்ஆ தின கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி – மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 01 ஜூன் 2018 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

நகைக்கான ஜக்காத் ஒவ்வொரு வருடமும் கொடுக்க வேண்டுமா? (v)

நகைகளுக்கு ஒருவருடம் பூர்த்தியானவுடன் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு நேரடியான ஹதீஸ்கள் ஏதேனும் உண்டா ? ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »

இரவுத்தொழுகை வாழ்வின் முழுமைக்கும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- வழங்கியவர் : மவ்லவி அப்துல்வதூத் ஜிப்ரீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை – 31 மே 2018 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Read More »