Tag Archives: அப்துல்லாஹ்

இறைவன் என்றால் யார்? (வீடியோ)

இறைவன் என்பவன் யார்? என்பதை அறிந்துகொண்டு, அறிந்த செய்திகளை சிந்தித்து புரிந்துகொண்டு, அதை உள்ளத்தால் உணர்ந்துகொண்டு , உள்ளம் உணர்ந்துகொண்ட விஷயங்களை வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பின்பற்றி வாழ்ந்திட உறுதிகொள்வதே இஸ்லாம் – பேராசிரியர் அப்துல்லாஹ்..   வழங்கியவர்: பேராசிரியர் டாக்டர். அப்துல்லாஹ், அழைப்பாளர், தமிழகம். நாள்: மே – 2012 இடம், இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸினய்யா, ஜித்தா, சஊதி அரேபியா.  [youtube id=V_6He3Zd_O8]

Read More »